marketingový slovník

názvy a výrazy, které je dobré znát

MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

A

Affiliate marketing – způsob podpory prodeje, kdy vytváříme síť „doporučovatelů“ pro propagaci našich produktů a služeb online, využitím affiliate systémů.
Affiliate odkaz - je link na prodejní stránky doporučeného produktu či služby, ze kterého má doporučovatel provizi, pokud se uskuteční prodej.
Akademie online - (academy) - moderní forma výuky na internetu, označení pro online kurs, který zpravidla trvá 6- 8 týdnů a probíhá  formou videí a video- prezentací.
AIDA – je zkratka využívaná v marketingu a reklamě, která vyjadřuje způsob marketingové komunikace za účelem prodat:
  A - attention >> získat pozornost zákazníka
  I- interest >> vzbudit u něj zájem
  D- desire >> povzbudit touhu
  A- action >> vyzvat k akci/nákupu
Avatar - toto slovo znamená "vizuální prezentace uživatele ve virtuálním světě", zdravidla obrázek nebo ikona pro označení uživatelek např. ve fórech či blogových příspěvcích. V počítačových hrách se jedná o označení virtuální postavu. (viz wikipedia.org).

B

Brand / nebo také značka – je vizualizace produktu či firmy formou jména, barev, designu, loga, sloganu do ucelené komunikace v souladu se svými cíli, vizemi a posláním. Hlavním důvodem je odlišení se od konkurence.

C

Cookie – Je malý kousek dat, odeslaný z webové stránky, který se ukládá do prohlížeče uživatele, v momentě, kdy si prohlíží webové stránky. Když návštěvník navštíví někdy v budoucnu tytéž stránky, data uložená v cookie jsou prohlížečem odeslána zpět na web a upozorňují ji, že uživatel už tam byl.
Call to action (výzva k akci) – je marketingový výraz, který znamená, že na konci každé komunikace byste měli zákazníka vyzvat k nějaké akci (koupit, zaregistrovat se, přečíst, zapsat se k odběru newsletteru atd.)
Čistý zisk - konečný zisk firmy po odečtení veškerých nákladů a výdajů.

E

Facebook - sociální médium, důležitá součást marketinogové komunikace moderní doby
Expert - odborník na určitou oblast, často pak pracuje jako kouč, konzultant či poradce.
Ebook - kniha v elektronické podobě, nejčastěji ve formátu PDF, k úspěšnému napsání je třeba postupovat podle osvědčené struktury, viz návod "Jak napsat ebook za 14 dnů".
Email marketing – aktivity podporující prodej na internetu (online formuláře, ankety, newslettery, banery, placené odkazy.
Ezine - označení pro newsletter (elektronicky zasílané sdělení na pravidelné bázi), tento výraz se používá především se v USA.

F

Funnel (prodejní funnel) - je název pro marketingovou kampaň, která připomíná trychtýř. Jejím úkolem je  v několika strategicky promyšlených krocích vytvořit ze "studeného" kontaktu nového zákazníka.

H

Hrubý zisk - celková částka z uskutečněných prodejů po odečtení nákladů, bez odečtení daní a úroků.

I

Ideální zákazník - je označení pro takového zákazníka, kterému byste nejraději prodávali. Rozumíte mu, je Vám blízký, dokonale znáte jeho a jeho potřeby, komunikace s ním je zpravidla neproblematická, protože si prostě "sednete".
Inbound marketing - nové označení pro tzv. "obsahový marketing", kdy nehoníte zákazníka tradičními formami, a nesnažíte se ho "ulovit", ale vytváříte pro něj jakési "návnady" a zákazník pak sám přichází. Využívají se k tomu formy, jako jsou blogy, články, videa, ebooky, infoprodukty celkově, SEO a podobně. Slovo "inbound" je původně z call- centrového byznysu a znamená "příchozí", tedy označení hovorů, na které operátor čeká.
Infoprodukty - informace určené k prodeji, "zabalené" do určité formy, např. ebooky, MP3, video, kurzy, online výuka, akademie, koučing atd.
Infopodnikání - podnikání, kde vyděláváte peníze tvorbou a prodejem "zabalených" informací na internetu.
Instagram - aktuálně jedno z nejdůležitějších viduálních sociálních médií

K

konverze - je označení nějaké akce/úkonu, který návštěvník vašich internetových stránek udělá online a vy jej dokážete přesně změřit  (přihlásí se k odběru novinek, udělá nákup, stáhne si ebook atd) 

L

Landing page - viz. squeeze page.
Lajk /Like - označení Vašeho příspěvku na Facebook profilu, počet "lajků" měří dosah a úspěšnost Vašich komentářů
Lead - potencionální zákazník, tedy kontakt na něj (zpravidla emaiová adresa nebo telefon)
Lead magnet - zpravidla "neodolatelná nabídka"  ZDARMA pro potencionálního zákazníka (produkt, ebook, sleva ...atd) výměnou za jeho kontakt. Se záměrem z něj jednou udělat zákazníka.
Long sales page - označení pro web stránku, která obsahu „dlouhý“ prodejní text (např. i 10 a více stran A4, obsahuje hodně referencí zákazníků).

M

Magnet na zákazníka - je "lákavá nabídka", jejímž cílem je přitáhnout pozornost potencionálního zákazníka a nadchnout ho pro váš produkt/službu a získat na něj kontakt
Marketing
- souhrn činností a aktivit, které vedou k přímé i nepřímé podpoře prodeje a zvyšování zisku společnosti.
Marže - rozdíl mezi nákupní/pořizovací cenou a cenou koncovou, zpravidla měřená v procentech.
Membership site - typ webu, který slouží pro výuku formou členství, různě dlouhého, obsahem bývají videa, MP3 nahrávky, či texty.
Mikrostránka – označení pro individuální webovou stránku, nebo několik stránek, které nemusejí mít nic společného s existujícím webem, zpravidla. doplňují či vysvětlují offline aktivitu.

N

Nadlinka - ATL (above the line) starší označení pro marketingovou komunikaci především v masových médiích,  jako je reklama, rádio, televize, noviny, časopisy a billboardy. Jejich měřitelnost je složitější, než u podlinek.
Newsletter – elektronicky zasílané oznámení zákazníků.

O

Online marketing - aktivity a činnosti vedoucí navyšování prodejů, zisků a povědomí o značce na internetu
Obsahový marketing - viz inbound marketing, veškeré aktivity a produkty zpravidla ZDARMA, které se snaží zákazníka nejdříve vzdělat a poskytnout mu informace na dané téma, s cílem vytvořit se zákazníkem užší vztah. Patří sem blogy, články, videa, kurzy, ebooky
Open source - "otevřené řešení" tento výraz se používá především pro tvorbu webů a dalších aplikací, jedná se zpravidla o systém, který bývá zdarma a na jeho vývoji se podílí nadšenci z celého světa.
Opt - v digitálním marketingu se pod tímto slovem označuje doslova možnost "kývnout" na nabídku tím, že poskytnete svůj email (např. za "něco zdarma, slevu atd)
Opt-in - možnost se přihlásit např. k odběru novinek
Opt-out - možnost se odhlásit z odběru novinek
Outbound marketing - všechny aktivity, kdy se snažíme aktivně až agresivně oslovit zákazníka formou reklamy v rádiu, televizi, časopise, napřímo, telemarketingem a podobně. (tento výraz už se moc nepoužívá, nahradil ho "offline marketing")

P

Pasivní příjem - je výdělek "bez práce", v uvozovkách proto, že je potřeba to brát s rezervou. I pasivní příjem vyžaduje určitou práci (kontrolu, úpravy, vystavení faktury, články, newsletery atd). Námaha je ale podstatně menší, než klasická aktivní činnost, kde prodáváte svůj čas. Co patří do pasivního příjmu: příjmy z reklamy, z autorských děl, dividendy z investic, peníze z pronájmů bytů a domů, příjmy z affiliate programů, peníze za prodej infoproduktů a příjem z dalších aktivit, kdy provoz běží na "autopilotovi".
Pinterest - oblíbené sociální médium především pro ženy, obdoba "virtuální nástěnky" a slouží jak k ukládání inspirativních obrázků, tak k propagaci lifestylových produktů a výrobků
Podlinka - BTL (below the line) označení pro nemasové formy komunikace, jako jsou POS materiály, PR články, sampling, sales promo atd. Podlinkové aktivity lepší měřitelnost a lze jimi přesněji zasáhnout.
Podnikání na internetu - podnikatelské aktivity, kde vyděláváte aktivitami na internetu a ke kterým potřebujete pouze počítač a připojení k internetu. Patří sem příjmy z inzerce, affiliate příjmy a tvorba infoproduktů.
Positioning - pozice na trhu značky, nebo firmy.
POS – prezentační materiály firmy sloužící k podpoře prodeje na místě prodeje.
PR - (Public relations) jsou způsoby komunikace firmy s médii, partnery a dalšími skupinami.
Provize – odměna, zpravidla procentuelné podíl na prodané službě nebo produktu někoho jiného.

S

Squeeze page - "prodejní stránka" - webová stránka s textem, s "prodejním textem" služby či produktu. Text má danou strukturu, která podporuje rozhodnutí zákazníka ke koupi.
Sales page - viz squeeze page.
Short sales page - označení pro krátkou prodejní web stranu, většinou odpovídá jedné, maximálně dvou stranám strany A4.
Sériový podnikatel - podnikatel na internetu, který má za sebou zpravidla již několikátý úspěšný internetový projekt.
Social media marketing - marketingové aktivity pro podporu prodeje využitím sociálních médií na internetu, jako je Facebook, Twitter, Pinterest, Linked in a další.
SWOT – analýza, která vyhodnocuje slabé stránky, silné stránky, příležitosti a hrozby firmy, produktu či projektu.
Sampling – distribuce zkušebních vzorků, např. jako příbaly v časopisech, či nejrůznější startovací balíčky v porodnicích.
Sales promotion – typ propagace produktu formou spotřebitelských soutěží, ochutnávek, ukázkových akcí a podobně.
SEO - (search engine optimalization), nebo optimalizace webových stránek pro vyhledavače. Dobré SEO v praxi znamená, že stránky jsou napsány/vytvořeny tak, aby byly snadno nalezitelné pro vyhledavače, měly kvalitní obsah, obsahovaly odpovídající titulky, popisky, klíčová slova, URL odkazy atd. Cílem SEO je docílit dobrého hodnocení a následně co nejvyšších pozic ve vyhledavačích (Seznam, Google).

T

Twitter - sociální médium určené pro krátné textové zprávy do 280 znaků, oblíbené především u politiků a veřejně významných osobností 
TikTok
- jedno z relativně nových sociálních médií, určené pro krátká videa, oblíbené především u mladší generace  https://www.tiktok.com/

U

USP – (unique selling proposition) je označení pro vaše unikátní odlišení produktu/služby či značky od konkurence.

V

Video marketing - aktivity a činnosti, které mají za úkol podpořit prodej a navýšit zisky formou videa.